Şamanizm insanlığın en eski inanışlarından biridir ve herhangi bir kutsal kitabı yoktur. Temel olarak büyüye dayanır. Şamanizm’de dünya, gök, yeryüzü ve yeraltı olarak üçe ayrılır. Gökte tanrı ve iyi ruhların var olduğuna inanılır. Yeryüzünde insanlar vardır ve yer altında da kötü ruhların var olduğuna inanılır.

Şamanların ruhlarla ve insanlarla arasında bağ kurduğuna, aynı zamanda iyileştirme güçlerinin olduğuna inanılır. Şamanlar genellikle kadın oluyordu ve bu yetinin genlerden geldiği düşünülüyordu. Eğer şaman erkek olursa o da kadın entarileri giyer ve saçlarını uzatırdı.

Ayinlerde genelde davul çalınırdı ve bu davullar şamanlarla bütünleşmiş durumdaydı. Şaman öldüğü zaman davul parçalanıp bir ağaca asılır ve ağacın dibine de ölen şaman gömülürdü.

Türkiye’de uzun ömürlü olması için çocuklara Yaşar, Durmuş, Duran, Satılmış, Sati gibi isimlerin konması, türbelerde adak adanması, dilek ağaçlarına çaput bağlanması, nazar, kurşun dökmek, ilahi söylemek gibi adetler Türklerin Şamanizm’den gelen alışkanlıklarındandır.

Günümüzde Tatarların bir çoğu özellikle Hakasya Türkleri‘nin neredeyse tamamı Şamanist‘tir. Aynı zamanda Rusya, Moğolistan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelerde Şamanist topluluklar hala yaşamaktadır. Sayıları gittikçe azalıyor ve şu anda dünyada yaklaşık olarak 650.000 kadar Şamanist olduğu tahmin ediliyor.


Emoji ile Tepki Ver

Ontrava Bülten

Bültenimize abone olmak için E-Posta adresinizi bırakın.

Spam yapmayacağız, söz veriyoruz.

Yorum Yap