Hürriyet gazetesi, 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından iş ve siyaset dünyasının görüşlerine yer verdiği “Güçlü Demokrasi, Güçlü Ekonomi” isimli özel bir ek hazırladı. “Türk milletinin kahramanca direnmesiyle demokrasinin güçlendiği, güçlenen demokrasinin ekonomiyi de güçlendireceği” görüşünün hakim olduğu ekte MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları tavsiyelerde bulundu..

Çarkların döndüğünü 65 ülkede anlatıyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Opak;

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, toplumun tüm katmanlarını, farklılıklarını, zenginliklerini ve değerlerini bir araya getirdi. Millet olarak Şer’den hayır çıkardık. 15 Temmuz artık öyle bir tarih ki, Türkiye’de birçok şeye bundan sonra “15 Temmuz öncesi ve sonrası” diye bakılacak ve tarifler bu gerçeklik üzerinden yapılacak.

3 koldan mücadele

O alçak girişimin gecesinde ve sonrasında milletin her ferdi gibi biz de, gereken neyse onu yapmaya çalıştık. MÜSİAD’ın tüm üyeleriyle birlikte, başkan olarak benim mücadelem ve mücadelemiz 3 koldan sürdü ve sürecektir.

  • Her gece meydanlarda demokrasi nöbetlerine katıldık ve üzerimize düşen neyse yaptık. Görüntülü yoklamalarda, 86 noktada yaşanan heyecanı ve gece boyu süren nöbetlere rağmen bitmeyen enerjiyi canlı gördük. Millet hangi duyguyla meydanlardaysa biz de aynı hislerle oradaydık.
  • Demokrasi nöbetini, üretim nöbetleri takip etti. Sanki sabaha kadar milli iradenin bekçiliği için meydanlarda yorulmamışçasına dimdik ayakta durduk, ürettik.
  • Ülkemizde hayatın normal akışının sürdüğünü ve çarkın döndüğünü anlatmak için, 65 ülkedeki 169 irtibat noktamızla aktif bir şekilde üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz ve yapacağız.

Reformlara ihtiyacımız var

Türk Sanayiciler ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes;

Tüm siyasal partiler, devlet kuruluşları, sivil toplum, medya ve yurtdaşlarımızla hep beraber bertaraf ettiğimiz darbe girişimine topyekun karşı koyarak önemli bir demokrasi sınavı verdik.

Gelinen noktada devlet kurumlarının belli bir yeniden yapılanma gereği ortaya çıkmıştır. Kamuda atamalar siyasi bir perspektifle değil, yeterlilik ve hak etme esasına dayanmalı. Kararlar, liyakatli kamu görevlileri tarafından alınmalı.

Bugün Türkiye’nin bilişim alanındaki teknolojik gelişmelere ve dijital dönüşüme ayak uydurmasını sağlayacak, uluslar arası seviyede rekabetçiliğini artıracak reformlara ihtiyacı var. Bunlardan başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Eğitimin niteliğinin, geleceğin ekonomisinin ihtiyacı olan iş gücünün gereklerini, evrensel demokratik değerleri, yaratıcı, yenilikçi, analitik ve eleştirel düşünebilme yetisini artırmayı merkeze alarak geliştirilmesi.
  • İş gücü piyasasında değişen piyasa koşullan ve özellikle teknolojik gelişmeler ile daha da fazla ortaya çıkan bir ihtiyaç olarak güvenceli esnekliğin sağlanması.
  • Sanayide dönüşüm ve dijital ekonomi için gerekli altyapı ve stratejilerin oluşturulması.
  • Kayıtdışılığı en aza indirecek, adil rekabeti sağlayacak vergi düzeninin oluşturulması Kısa vadeli yabancı sermayeye olan ihtiyacı azaltacak, tasarruflan artırıcı reformların yapılması.

Emoji ile Tepki Ver

Ontrava Bülten

Bültenimize abone olmak için E-Posta adresinizi bırakın.

Spam yapmayacağız, söz veriyoruz.

Yorum Yap