Yabancıların Türkiye’de çalışma koşullarını düzenleyen yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de ön lisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, öğrenimlerinin ilk yılını doldurduktan sonra çalışma izni için başvurabilecekler ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışabilecekler. Ayrıca yeni düzenlemeyle yüksek öğrenim görmüş yabancılara Turkuaz Kart verilecek. Yasa mültecileri de ilgilendiriyor.

Yüksek öğrenimini tamamlayan yabancı öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl içinde çalışma izni başvurusu yapabilecekler ve başvuruları Uluslararası İş-gücü Politikası Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek. Örgün öğretim programlarına kayıtlı lisansüstü yabancı öğrenciler için bu sınırlamalar da uygulanmayacak.

YÖK’ün 2014-2015 verilerine göre Türkiye’de 68 bin 286 yabancı öğrenci bulunuyor. Üniversitelerimiz özellikle Orta Asya ülkelerinden gelen öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. TÜİK’in Nisan 2016 verilerine göre ise Türkiye’de 15-24 yaş arası işsizlik oranı yüzde 16 seviyelerinde yer alıyor. Yabancı öğrencilerin Türkiye’deki iş gücü piyasasına katılımının, ülkemizdeki genç nüfus işsizlik seviyesine ne şekilde yansıyacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Neslihan Raepers KPMG Türkiye Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri Şirket Ortağı

Yürürlüğe giren 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, öğrenimlerini Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunun mühendislik ve mimarlık fakültesinde veya yurtdışında ilgili ülke makamları ve YÖK’ün tanıdığı bir yükseköğretim kurumunda tamamlayan mühendis ve mimarların, proje bazlı veya geçici süre ile çalışma izni alarak mühendislik ve mimarlık mesleklerini icra etmelerini öngörüyor.

  • Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yöneticisi olan komandite ortağı yabancılar, çalışma izni alarak Türkiye’de çalışabilecekler
  • Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık hizmetlerinde çalışacak yabancılar Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancılar ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ön izin almak zorunda. Yabancı uyruklu öğretim elemanları YÖK’ten ön izin alacak. Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın olumlu görüşü olması halinde çalışma izni başvuruları değerlendirilecek.
  • Eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı ile ülke ekonomisi ve istihdamına olumlu etkisi olacak yabancılara Turkuaz Kart verilecek. Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu tarafından yapılacak önerilere göre değerlendirilecek ve bakanlıkça başvurusu uygun görülen yabancılar, ilk 3 yılı geçiş süresi olmak koşuluyla Turkuaz Kart almaya hak kazanacaklar.
  • “Uluslararası Koruma Kapsamında Olan Yabancılar” başlıklı maddeye göre, koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında karar verilmemiş mülteciler uluslararası koruma başvurusu tarihinden, geçici koruma sağlanan yabancılar geçici koruma kimlik belgesinin düzenlendiği tarihten 6 ay sonra çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti almak için başvurabilecekler.

İşverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süreleri içerisinde ilgili yasa hükümlerine göre yerine getirmeye devam edecekler. Bildirim yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen işverenleri, her bir yabancı çalışan başına 6 bin lira idari para cezası bekliyor.


Emoji ile Tepki Ver

Ontrava Bülten

Bültenimize abone olmak için E-Posta adresinizi bırakın.

Spam yapmayacağız, söz veriyoruz.

Yorum Yap